Sunday , 17 December 2017

Anexe

Nv Area Centrat Pe Elev

Programul PHARE Finan ţat de UE Înv ăţ area centrat ă pe elev Ghid pentru profesori şi formatori Proiectul PHARE: RO 2002/000-586.05.01.02.01.01

Read More »

ORDIN Nr 60 32 Din 27 Ianuarie 2006 Guvernului

ORDIN Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi ...

Read More »

Bugetului De Stat Pe Anul 2017

- Proiect - LEGEA bugetului de stat pe anul 2017 . Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I . Dispoziții generale . Art.1. - Prezenta lege prevede ...

Read More »

AUXILIAR CURRICULAR CLASA A XI

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Programul PHARE TVET RO 2002/000-586. 05.01.02.01.01 AUXILIAR CURRICULAR CLASA a XI a DOMENIUL : Mecanică

Read More »

Guide To Cost Benefit Analysis

Regional and . Urban Policy. December 2014. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool . for Cohesion Policy 2014-2020

Read More »

AClEliTIA IPUBLIC TATE IMOBILIARA Wt 9

Programul Notional de Cadastru ~iCarte Funciara Etapa 1 FORMAREA DOSARULUI PENTRU OBTINEREA CONTURILOR DE ACCES LAAPLICATIA INFORMATiCA Derularea activita\ilor de ...

Read More »

NOT DE FUNDAMENTARE Minind Ro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 – Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind modificarea Anexei nr. 7 și completarea Anexei nr. 47 la ...

Read More »

PROMOVAREA N Urma ABSOLVIRII NV

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA RO - 510009, Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr ...

Read More »

Anexa VI 6 FORMULAR Cerere De

Anexa VI.6 FORMULAR Cerere de transfer direct pentru cauza de moarte Numele si prenumele fostului titular Cod numeric personal _____ Certificat de ...

Read More »

Anexa Nr IV FAMILIA OCUPA

anexa nr. iv - familia ocupaȚionalĂ de funcȚii bugetare ”culturĂ” unitĂŢi de culturĂ clasa

Read More »