Monday , 11 December 2017

Statsbudsjettet

FOR BUDSJETT RET 2018 Statsbudsjettet

Prop. 1 S (2017–2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2018 Statsbudsjettet Tilråding fra Finansdepartementet 29 ...

Read More »

Notat Om Statsbudsjettet 2017 KS

2 I dette notatet presenteres KS konsekvensene av Statsbudsjettet 2017 for kommuner og fylkeskommuner. Innholdsfortegnelse: Kommuneøkonomi side 3

Read More »

Meld St 1 2017 2018 Statsbudsjettet

Meld. St. 1 (2017–2018) Melding til Stortinget Nasjonalbudsjettet 2018 Tilråding fra Finansdepartementet 29. september 2017, godkjent i statsråd samme dag.

Read More »

Raskere Digitalisering Med Felles Finansiering

Flomsikring må prioriteres KS med flere har i brev til Stortinget tatt til orde for å prioritere flomsikring i statsbudsjettet for 2018. Skadeomfanget har de siste

Read More »

Dette F R Bonden Umb

18 Kapital 9/2014 Dette får bonden Gårdbrukere tjener langt mer enn gjennomsnittsnordmannen: I jordbruksforhandlingene legges det til grunn at bøndenes inntekt pr.

Read More »

Venstres Alternative Statsbudsjett P Lag

Venstres alternative statsbudsjett 2017 Forord og atterhald Arbeidet med Venstres alternative statsbudsjett er i realiteten ferdigstilt på drøye tre uker.

Read More »

Offentlig Journal Rodoy Kommune No

Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.10.2017 - 05.11.2017, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Rapport generert: 07.11.2017 Saksansvarlig:

Read More »

Strategiske Perioder Til 2025 Vedlegg ELG 25

7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 1 av 26 Versjon 1.0 . Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for

Read More »

2016 2017 ABC Skatte Skatteetaten No

Forord Redaksjonelt Skatte-ABC 2016/17 er en videreføring av Lignings-ABC 2016, som i juni 2016 kun ble utgitt i elektronisk form. Navneskiftet har sammenheng med at ...

Read More »

IS Frivillighet Norge

Publikasjonens tittel: Faglighet og frivillighet Utgitt: 9/2014 Bestillingsnummer: IS-2216 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Avdeling Levekår og helse

Read More »